Moi AS

Pollestadvegen 231
4343
ORRE
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Sveisefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 14.12.2023

Kontaktperson

Jone
Halvorsen