Momenta AS

Tangen 11
4072
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 1 Søknad til Leif Steffen Håvardsen: haavardsen@momenta.no
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 15.12.2023

Kontaktperson