Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Elektrikerfaget 0
Kjemiprosessfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 14.12.2023

Kontaktperson