Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Elektrikerfaget 0
Kjemiprosessfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 09.01.2023

Kontaktperson