Noha Norway AS

Orstadvegen 124
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 1 Kathe Irene Håvarstein, 48045059, kathe.havarstein@noha.no Søknadsfrist: 30.04.24
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 13.12.2023

Kontaktperson

Kathe Irene
Håvarstein