Læreplasser

Nordic Steel AS

Langmyra 6
4344
BRYNE
Fag Læreplasser Kommentar
Logistikkfaget 1
Platearbeiderfaget 2
Produksjonsteknikkfaget 2
Sveisefaget 2
Totalt antall ledige læreplasser: 7
Antall aktive lærlinger: 4
Oppdatert: 01.02.2023

Kontaktperson

Bjørnar
Huru