Norpri AS

Næringsveien 27
4365
NÆRBØ
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 03.01.2024

Kontaktperson