Fag Læreplasser Kommentar
Anleggsmaskinmekanikerfaget 1 Søknad sendes til: simen.hansen@norsk-stein.no (Tau) eller: jarle.gilje@norsk-stein.no (Dirdal)
Industrimekanikerfaget 2 Søknad sendes til: kjellarne.ovrehus@norsk-stein.no (Tau) eller: jarle.gilje@norsk-stein.no (Dirdal)
Produksjonsteknikkfaget 1 Søknad sendes til: Oscar.holmas@norsk-stein.no
Totalt antall ledige læreplasser: 4
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 25.01.2024

Kontaktperson