Læreplasser

NOS Service AS

Strandgaten 147
4307
SANDNES
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimalerfaget 0
Industrimekanikerfaget 0 Stillingene som var ledige er nå besatt.
Industrimontørfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 17.03.2023

Kontaktperson