NOS Service AS

Strandgaten 147
4307
SANDNES
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimalerfaget 0
Industrimekanikerfaget 1 Stillingen er besatt.
Industrimontørfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 4
Oppdatert: 19.03.2024

Kontaktperson