NOT Varmforzinking AS

Jernbanevegen 21
4365
NÆRBØ
Fag Læreplasser Kommentar
Industriell overflatebehandling 1 Søknad sendes til: tor.stian.friestad@not-as.no
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 11.12.2023

Kontaktperson