Læreplasser

NOV Completion Tools AS

Kanalvegen 2
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 1 Ny 17.04.23
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 17.04.2023

Kontaktperson

Cathrine
Mehus