NOV Process & Flow Technologies AS

Kanalvegen 2
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 22.03.2024

Kontaktperson

Ketil
Wigestrand