NOV Wellbore Technologies Norway LLC (MD Totco)

Lagerveien 16
4033
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 21.12.2023

Kontaktperson

Frode
Feyling