Læreplasser

Ocean IMR AS

Plogfabrikkveien 22
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Logistikkfaget 2 Søknad og kontakt til Tomm Eriksen, 949 81 229, te@oceanimr.com
NDT-kontrollørfaget 1 Søknad og kontakt til Tomm Eriksen, 949 81 229, te@oceanimr.com
Totalt antall ledige læreplasser: 3
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 16.05.2023

Kontaktperson