Ocean IMR AS

Plogfabrikkveien 22
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Logistikkfaget 2 Søknad til Steffen Holmen Arnesen: sha@oceanimr.com
NDT-kontrollørfaget 2 Søknad til Håkon Sembsmoen Tjeldflåt: ht@oceanimr.com
Totalt antall ledige læreplasser: 4
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 06.02.2024

Kontaktperson