Oceaneering AS

Vestre Svanholmen 24
4313
SANDNES
Fag Læreplasser Kommentar
CNC-maskineringsfaget 0
Dataelektronikerfaget 1 Læreplass for 2024 - elektronisk søking: https://careers.oceaneering.com/global/en/job/24954/L%C3%A6rlinger-i-dataelektronikerfaget
Industrimekanikerfaget 2 Læreplass for 2024 - elektronisk søking: https://careers.oceaneering.com/global/en/job/25737/L%C3%A6rlinger-i-industrimekanikerfaget
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 3
Antall aktive lærlinger: 8
Oppdatert: 30.01.2024

Kontaktperson

Stein
Lilledal