Ogna Sveis As

Skogateigen 57
4362
VIGRESTAD
Fag Læreplasser Kommentar
Platearbeiderfaget 2 Søknad sendes til: rune@ognasveis.no
Sveisefaget 2 Søknad sendes til: rune@ognasveis.no
Totalt antall ledige læreplasser: 4
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 16.01.2024

Kontaktperson

Lasse
Vold