Læreplasser

Ogna Sveis As

Skogateigen 57
4362
VIGRESTAD
Fag Læreplasser Kommentar
Sveisefaget 2 Søknad til: lasse@ognasveis.no
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 17.02.2023

Kontaktperson

Lasse
Vold