Phoenix Rental AS

Koppholen 20
4313
SANDNES
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 18.12.2023

Kontaktperson

Hanne
Kvernvold