Læreplasser

Randaberg Industries AS

Harestadvika
4070
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrirørleggerfaget 1 Søknad til: kare.enge@rgroup.no
Platearbeiderfaget 0
Sveisefaget 1 Søknad til: kare.enge@rgroup.no
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 27.03.2023

Kontaktperson

Kåre
Enge