Randaberg Industries AS

Harestadvika
4070
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrirørleggerfaget 0
Platearbeiderfaget 0
Sveisefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 09.04.2024

Kontaktperson

Kåre
Enge