Reime & Co AS

Jernbanevegen 21
4365
NÆRBØ
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Platearbeiderfaget 1 Søknad sendes til: ks@reime.no
Produksjonsteknikkfaget 1 Søknad til Kristian Selstø: ks@reime.no
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 07.03.2024

Kontaktperson