Rubberstyle AS

Finnestadsvingen 36
4029
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Logistikkfaget 1 Søknad til: bjarte@rubberstyle.com / Søknadsfrist: snarest
Produksjonsteknikkfaget 2 Søknad til: bjarte@rubberstyle.com / Søknadsfrist: snarest
Totalt antall ledige læreplasser: 3
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 27.02.2024

Kontaktperson