Læreplasser

Schlumberger / SLB Norge

Risabergveien 3
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimekanikerfaget 1 Søknad og kontakt til Eivind Eide, 918 11 860, EEide@slb.com
Industrimontørfaget 3 Søknad og kontakt til Kristine Bratseth, 469 07 390, kbratseth@slb.com
Logistikkfaget 3 Søknad og kontakt til Kristine Bratseth, 469 07 390, kbratseth@slb.com
Totalt antall ledige læreplasser: 7
Antall aktive lærlinger: 21
Oppdatert: 16.05.2023

Kontaktperson