Læreplasser

Schlumberger / SLB Norge

Risabergveien 3
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 17
Oppdatert: 07.09.2023

Kontaktperson