Score AS

Randabergv 356
4070
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 04.03.2024

Kontaktperson

Anne
Redder