Skretting Aquaculture Innovation AS

Sjøhagen 3
4016
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Kjemiprosessfaget 0
Laboratoriefaget 0
Logistikkfaget 1 Søknad til: arthur.azevedo@skretting.com
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 09.04.2024

Kontaktperson

Sissel
Haugen