Læreplasser

Skretting ARC AS

Sjøhagen 15
4016
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Kjemiprosessfaget 1 Søknad til: Beate.Johansen@skretting.com
Laboratoriefaget 0
Logistikkfaget 1 Søknad til: Beate.Johansen@skretting.com
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 10.01.2023

Kontaktperson