Læreplasser

Skretting AS

Sjøhagen 15
4016
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimekanikerfaget 0
Kjemiprosessfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 28.08.2023

Kontaktperson