SL Mekaniske AS

Breimyra 11
4344
BRYNE
Fag Læreplasser Kommentar
Platearbeiderfaget 0
Produksjonsteknikkfaget 0
Sveisefaget 1 1 stk. læreplasser er besatt for 2024
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 19.12.2023

Kontaktperson

Cecilie
Karlsen