Swire Energy Services

Eldfiskvegen, Bygg 107
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimalerfaget 0
Industrimontørfaget 0
Sveisefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 10.01.2024

Kontaktperson

Kate
Nenseth