Læreplasser

Swire Energy Services

Eldfiskvegen, Bygg 107
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimalerfaget 0
Industrimontørfaget 1 Søknadsfrist 15.03.23. Kontaktperson: kate.nenseth@swirees.com
Sveisefaget 1 Søknadsfrist 15.03.23. Kontaktperson: kate.nenseth@swirees.com
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 02.02.2023

Kontaktperson

Kate
Nenseth