Læreplasser

Teccon Industrier AS

Mekjarvik 18
4072
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Produksjonsteknikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 2
Oppdatert: 16.06.2022

Kontaktperson

Jorulv
Søbstad