Teccon Industrier AS

Mekjarvik 18
4072
RANDABERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Produksjonsteknikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 02.01.2024

Kontaktperson

Jorulv
Søbstad