Tectal North AS

Bjødnabeen 4
4031
STAVANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Produksjonsteknikkfaget 1
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 25.01.2023

Kontaktperson

Christian
Berven