Timech AS

Breimyra 8
4344
BRYNE
Fag Læreplasser Kommentar
CNC-maskineringsfaget 1
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 13.12.2023

Kontaktperson

Egil Grude
Håland