Tine Sentrallager Klepp

Lalandsv. 1
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Automatiseringsfaget 0
Industrimekanikerfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 3
Oppdatert: 18.12.2023

Kontaktperson