Læreplasser

Tomax AS

Kanalsletta 2
4052
RØYNEBERG
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0
Logistikkfaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 4
Oppdatert: 24.01.2023

Kontaktperson