Læreplasser

Universitetet i Stavanger

Kjølv Egelands hus, Kristine Bonnevies vei 22
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Laboratoriefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 5
Oppdatert: 17.08.2023

Kontaktperson