Læreplasser

Universitetet i Stavanger

Kjølv Egelands hus, Kristine Bonnevies vei 22
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Laboratoriefaget 2 1 plass på Institutt for energi- og petroliumstek. - Søknad til hilde.c.jonsbraten@uis.no/ 1 plass på Biologisk kjemi - søknad til: liv.m.aksland@uis.no
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 6
Oppdatert: 25.01.2023

Kontaktperson