Universitetet i Stavanger

Kjølv Egelands hus, Kristine Bonnevies vei 22
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 1 Søknad til: emil.surnevik@uis.no
Laboratoriefaget 0
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 4
Oppdatert: 04.03.2024

Kontaktperson