VESTEC AS

Møllevegen 1a
4353
KLEPP STASJON
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0
Industrimontørfaget 1 Søknad sendes til stian.osmundsen@vestec.no
Logistikkfaget 1 Søknad sendes stian.osmundsen@vestec.no
Totalt antall ledige læreplasser: 2
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 24.05.2022

Kontaktperson