VMV Production AS

Fabrikkvegen 6
4362
VIGRESTAD
Fag Læreplasser Kommentar
Produksjonsteknikkfaget 1 Søknad sendes til: lh.matnisdal@vmv.as
Totalt antall ledige læreplasser: 1
Antall aktive lærlinger: 0
Oppdatert: 15.12.2023

Kontaktperson

Leif Helge
Matnisdal