Fag Læreplasser Kommentar
Industrimontørfaget 0 Stilling besatt
Logistikkfaget 0 Stilling besatt
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 9
Oppdatert: 24.05.2024

Kontaktperson