WellPartner AS

Energivegen 22
4056
TANANGER
Fag Læreplasser Kommentar
Industrimekanikerfaget 0 Inntaket av lærlinger for 2024 er ferdig
Industrimontørfaget 0 Inntaket av lærlinger for 2024 er ferdig
Totalt antall ledige læreplasser: 0
Antall aktive lærlinger: 1
Oppdatert: 04.01.2024

Kontaktperson