Bli medlem i OFIR

Hvordan går du frem for å bli medlemsbedrift?

Vurderer du å bli medlem, ta kontakt med oss på ofir@ofir.no – så avtaler vi møte og sender over informasjon.

I dette møtet vil vi blant annet gå igjennom:

  • Hvem er OFIR
  • Forventningsavklaringer
  • Tilskudd
  • Engangsmedlemsavgift
  • Vurdering av relevante fag som bedriften kan tilby læreplasser i
  • Avklaring i forhold til opplæring
  • Faglig leder/fadder/instruktør

Bedriften sender etter dette inn en søknad om opptak. Opptaket må godkjennes av OFIR sitt styre, som består av representanter fra bedriftene, Fellesforbundet og NHO.

Når bedriften er godkjent som medlem, sørger OFIR for at bedriften blir godkjent og registrert som medlem av opplæringskontoret i Rogaland fylkeskommune. Bedriften får da en egen kontaktperson/opplæringskonsulent hos OFIR, som er ansvarlig for oppfølgingen i og av bedriften.

Bedriften må ha et organisasjonsnummer tilknyttet Rogaland.

Mer informasjon om OFIR og OFIR-modellen