Filmer

Hovedfilm

Automatiseringsfaget

CNC-Maskineringsfaget

Grafisk produksjonsteknikk

Industrimalerfaget

Industriell overflatebehandling

Industrimekanikerfaget

Industrimontørfaget

Jenter i industrien

Kjemiprosessfaget

Logistikkfaget

Låsesmedfaget

NDT-kontrollørfaget

Platearbeiderfaget

Produksjonsteknikkfaget

Sveisefaget

VG2 Industriteknologi