Aluminiumskonstruksjonsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Aluminiumskonstruktøren kan ha jobb på mekaniske verksteder og i metallindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er:

  • forming og bearbeiding av plater, rør og profiler av valsede og ekstruderte lettmetallegeringer
  • sammensetting av deler til større komponenter og konstruksjoner
  • arbeid etter arbeidsinstruksjoner og «WPS» (sveiseprosedyrer)
  • isolering av aluminiumskonstruksjoner
  • bearbeiding, tilpassing og montering av glass i vinduer og dører
  • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Personlige egenskaper
Aluminiumskonstruktøren må kunne arbeide planmessig, nøyaktig, effektivt og rasjonelt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha praktisk sans og godt håndlag.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget