Dimensjonskontrollfaget

Aktuelle arbeidssteder
Dimensjonskontrollører arbeider innenfor virksomheter som driver med stykkproduksjon, serieproduksjon og bygging av maskiner og fiksturer.

Sentrale arbeidsoppgaver
Kontrollørens jobb er å verifisere og dokumentere at jobben er i henhold til spesifikasjon.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

  • kontroll av og dokumentasjon på at den produserte enhet er i henhold til tegning og spesifikasjoner
  • tolking av tekniske tegninger med dimensjoner, toleranser, geometriske toleranser og standarder
  • valg av riktig og effektivt måleutstyr i henhold til kompleksiteten
  • betjening av målemaskin både manuelt og CNC-styrt
  • programmering etter CAD-modell, både offline og online
  • vedlikehold av maskiner og tilhørende utstyr

Personlige egenskaper
En dimensjonskontrollør må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og selvstendig og ha en totaloversikt over produktet. Du må også kunne samarbeide med andre. Faget krever god innsikt i bruk av informasjonsteknologi og god forståelse for hvordan verktøymaskiner arbeider.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget