Grafisk Produksjonsteknikk

Aktuelle arbeidssteder
En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk kan ha jobber innen mange ulike grafiske virksomheter. Vanlige arbeidsplasser er trykkeri, bokbinderi, avistrykkeri og bedrifter i emballasjeindustrien. Du kan også jobbe som selvstendig næringsdrivende. .

Sentrale arbeidsoppgaver

En fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber med produksjon av visuell kommunikasjon i alle typer trykte medier. Det kan være for eksempel trykking, ferdiggjøring av trykksaker og produksjon av emballasje.

  • planlegging av produksjonen, blant annet beregning av material, opplag og tidsbruk

  • valg av materialer og farger

  • styre og overvåke produksjonsprosessen

  • kommunikasjon med kunder og leverandører

  • utfylling og kontrollering av bestillinger, ordre og rapporter

  • drift og vedlikehold av maskiner

  • pakking og distribusjon

  • utvikling av nye produksjonsmetoder og nye grafiske produkter

 

Personlige egenskaper
Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk må du ha god forståelse for prosess og sikkerhet, og evne til tverrfaglig samarbeid. Du bør være kreativ, nøyaktig, systematisk og ha god orden.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget