Industrioppmålingsfaget

Aktuelle arbeidssteder

Industrioppmåling er som det ligger i ordet – oppmåling relatert til industri. Det kan være innen olje- og gassindustri, mekanisk industri, prosess industri, kraftverk osv. Det kan være store eller små prosjekter med varierende varighet.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Kontrollere og verifisere posisjon og dimensjon av moduler, understell, konstruksjoner, strukturer og andre sammenstillinger innen industrien onshore og offshore.

  • Industrioppmåleren kontrollerer og hjelper andre fagarbeidere med oppmåling av deres arbeid, for å sikre at det er bygget etter krav og spesifikasjoner fra kunden.

  • Ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet, nøyaktighet og dokumentasjon.

  • Utvikle praktiske evner og faglig innsikt i teknikker, metoder og arbeid med måleverktøy, og i 3D-programmer og totalstasjoner i samsvar med gjeldende prosedyrer og kvalitetssystemer.

 

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide nøyaktig og selvstendig. Du må også ha praktisk og teknisk forståelse, og kunne samarbeide med andre i bedriften.

 

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget