Laboratoriefaget

Aktuelle arbeidssteder
Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver
Laboratoriefaget kan deles inn i følgende tre områder: materialprøving, biokjemi/mikro- og molekylærbiologi og kjemisk analyse. Sentrale arbeidsområder er

  • rutinemessige analyser
  • metode- og produktutvikling
  • tolking og rapportering av analyseresultater
  • prøvetaking i produksjonen eller andre steder utenfor laboratoriet
  • bruk og vedlikehold av instrumenter og utstyr
  • redegjørelse for aktuelle kjemiske prosesser og utføre

Personlige egenskaper
En faglaborant må kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du trenger også å være nøyaktig og tålmodig og kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget