Låsesmedfaget

Aktuelle arbeidssteder
Låsesmeden arbeider som regel ved verksteder eller i egen virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidområder er

  • montering og reparasjon av låser, beslag, dørlukkere og andre låsinnordninger

  • fremstilling av forskjellige typer nøkler, beslaglister og låsesystemer

  • installasjon, idriftsetting og service på adgangskontroll- og porttelefonanlegg

  • integrering av adgangskontrollsystemer med alarm og ITV

  • oppsetting av pc/server, nettverk og programvare relatert til låsesmedfaget

Personlige egenskaper
Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og tillitsvekkende atferd.

Formelle krav
Utøvelse av faget krever plettfri vandel.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget