Logistikkfaget

Aktuelle arbeidssteder
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • service, informasjon, veiledning, kundebehandling, kommunikasjon og etikk

  • ordrebehandling, lagerhold og emballering

  • klargjøring for forsendelser

  • sikring av gods

  • vektbegrensning og vektfordeling ved transport

  • effektiv og sikker forflytting av gods og varer

  • håndtering og transport av varer som krever spesiell behandling

  • bruk av manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling

  • bruk og vedlikehold av teknisk utstyr

Personlige egenskaper
En logistikkoperatør må kunne arbeide effektivt, planmessig, nøyaktig og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du må kunne yte service overfor kunder.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget