Modellbyggerfaget

Aktuelle arbeidssteder
En modellbygger kan ha sin arbeidsplass på modellverksteder, enten i tilknytning til støperier eller som enkeltstående verksteder.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av støpemodeller og kjernekasser

  • bygging av modeller som har riktig dimensjonsnøyaktighet og stabilitet for den beregnede brukstiden

  • bruk av aktuelle maskiner og aktuelt måleutstyr

  • valg av materialer og metoder

  • overflatebehandling av modellen

Personlige egenskaper
Modellsnekkeren skal kunne arbeide selvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig etter arbeidstegninger. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget