Motormekanikerfaget

Aktuelle arbeidssteder
En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk – for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • montering, vedlikehold og reparasjon av pneumatiske og hydrauliske anlegg i båter

  • montering, vedlikehold og reparasjon av elektriske anlegg i mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk

  • valg av materialer og tilpassing av detaljer for motorer og maskininstallasjoner med aktuelle maskiner, utstyr og verktøy

  • bruk av tilgjengelig datateknologi

  • betjening av kunderegister

Personlige egenskaper
En motormekaniker må kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være fingerferdig. Motormekanikeren må ofte forholde seg direkte til kunder, og du bør være serviceinnstilt og omgjengelig.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget