NDT-kontrollørfaget

Aktuelle arbeidssteder
NDT-kontrolløren arbeider der hvor materialer og komponenter blir framstilt, enten i produksjon eller i forbindelse med drift og vedlikehold av ulike typer anlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver
NTD er en forkortelse for «Non Destructive Testing» (ikke-ødeleggende testmetoder) og brukes for å verifisere at produktet er i henhold til tekniske tegninger, standarder og spesifikasjoner. Sentrale arbeidsoppgaver er

 • innhenting og bruk av regelverk, tekniske tegninger, standarder og kravspesifikasjoner

 • vurdering av risiko knyttet til HMS

 • planlegging og tilrettelegging av kontroller

 • mengde-, tids-, strøm-, hastighets- og avstandsberegninger i forhold til kontrolloppgaven

 • bruk av geometriske toleranser og gjennomføring av trigonometriske beregninger

 • kalibrering og justering av måleutstyr

 • målinger ved hjelp av manuelt måleverktøy og digitalt måleutstyr

 • kontroll ved visuell inspeksjon

 • radiografi- eller ultralydkontroll

 • penetrant-, magnetpulver- og virvelstrømprøving og lekkasjetesting

 • registrering og vurdering av måleresultatet og drøfting av tiltak med oppdragsgiver

 • verifikasjon og dokumentasjon av at produkter er i samsvar med standarder, spesifikasjoner og akseptkriterier

Personlige egenskaper
En NDT-kontrollør må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og selvstendig. Du må også kunne samarbeide med andre i bedriften.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget