Serigrafifaget

Aktuelle arbeidssteder
En serigraf arbeider i tekstil- eller trykkeribransjen.

Sentrale arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig bestå av trykking på plane, krumme eller uregelmessige underlag i materialer som papir, kartong, plast, steingods, glass, metall og tekstiler For en serigraf inngår bl.a. disse oppgavene:

  • vurdering av mottatt originalmateriell

  • forbereding for produksjon gjennom valg av materialer, trykkfarger, metoder, prosedyrer, maskiner, utstyr og verktøy

  • klargjøring og montering av trykkformer til ulike typer produksjonsutstyr, innstilling og betjening produksjonsutstyret samt å styre og overvåke produksjonsprosessen

  • utføring av vedlikehold og enklere reparasjoner på maskiner og utstyr

Personlige egenskaper
Du bør ha godt håndlag, estetisk sans og være nøyaktig og kreativ.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget