Stillasbyggerfaget

Aktuelle arbeidssteder
Som stillasbygger kan du få jobb i bedrifter som har spesialisert seg på stillasbygging og innen ulike virksomheter som bygg og anlegg, verksteder, mekanisk industri, oljevirksomhet og oljerelatert industri.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av stillaser som arbeidsplattform og atkomst for andre fagarbeidere ved nybygg

  • bygging av stillaser på eksisterende bygg

  • være planlegger, arbeidsleder og koordinator for prosjekter

  • bygge stillaser for landbasert og oljerelatert offshore industri

  • rigge, stroppe og planlegge ved kranløft

  • industriklatring ved bruk av klatreutstyr, monteringsarbeid ved bruk av «tilkomstteknikk»

Personlige egenskaper
Arbeidet innebærer fysiske og psykiske utfordringer ved arbeid på bakken og i høyden. Fagarbeideren må kunne beregne tunge løft, ha god teknisk innsikt og gode fagkunnskaper. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker, og må ha kunnskap om stillasforskriftene. Du må kunne arbeide planmessig. Språkkunnskaper og kunnskaper om andre kulturer bidrar positivt i yrkesutøvelsen.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget